Strømpriser
(Kilde: ENTSO-E)
Les mer om Energi

Sone: Øst

Spotpris nå:
-1 øre/kWh

Sone: Sør

Spotpris nå:
56 øre/kWh

Sone: Vest

Spotpris nå:
-1 øre/kWh

Sone: Midt

Spotpris nå:
-1 øre/kWh

Sone: Nord

Spotpris nå:
-1 øre/kWh