Strømpriser
(Kilde: ENTSO-E)
Les mer om Energi

Sone: Øst

Spotpris nå:
304 øre/kWh

Sone: Sør

Spotpris nå:
304 øre/kWh

Sone: Vest

Spotpris nå:
304 øre/kWh

Sone: Midt

Spotpris nå:
40 øre/kWh

Sone: Nord

Spotpris nå:
26 øre/kWh