Strømpriser
(Kilde: ENTSO-E)
Les mer om Energi

Sone: Øst

Spotpris nå:
114 øre/kWh

Sone: Sør

Spotpris nå:
114 øre/kWh

Sone: Vest

Spotpris nå:
114 øre/kWh

Sone: Midt

Spotpris nå:
32 øre/kWh

Sone: Nord

Spotpris nå:
24 øre/kWh